Niższa stawka podatku VAT obejmie tylko budownictwo społeczne

Od przyszłego roku obniżoną 8% stawkę VAT będzie można stosować do obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym.
Z 7% do 8% wzrośnie stawka obniżona VAT, właściwa dotychczas dla obiektów budownictwa mieszkaniowego – zarówno lokali mieszkalnych, jak i domów jednorodzinnych. Ponadto stosowanie stawki obniżonej w przypadku obiektów budownictwa mieszkaniowego ograniczone zostanie jedynie do takich obiektów, które spełniają kryteria właściwe dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych są to budynki o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 300mkw., a w odniesieniu do lokali mieszkalnych 150mkw. Do budynków lub lokali przekraczających wskazane limity, do części podstawy opodatkowania przypadającej proporcjonalnie na część powierzchni przekraczającą wskazane limity właściwa będzie stawka podstawowa, czyli od przyszłego roku 23%. W praktyce jedynym sposobem na uniknięcie opodatkowania danej transakcji według wyższych stawek jest wpłata całości ceny za lokal do końca bieżącego roku. Zdaniem ekspertów niezależnie od tego, czy akt notarialny przenoszący własność lokalu lub budynku zostanie podpisany jeszcze w tym roku czy już w przyszłym, w takim przypadku do całości ceny za lokal znajdzie zastosowanie 7% stawka podatku.
Źródło: Gazeta Prawna, 2 grudnia 2010 r.
Data publikacji: 2 grudnia 2010 r.