MPiPS: ochrona miejsc pracy, czyli druga ustawa antykryzysowa

21 listopada br. wejdzie w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Główne jej założenia to dopłaty do wynagrodzeń pracowników podczas przestoju ekonomicznego, dodatkowe środki na szkolenia oraz na opłacenie należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

W ustawie zostały wykorzystane rozwiązania z tzw. pierwszej ustawy antykryzysowej. Ze wsparcia mogą korzystać przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów łącznie nie mniejszy niż 15 proc. w ciągu 6 kolejnych miesięcy w roku.

Pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika w wysokości do 1,1 tys. zł., wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Takie wsparcie może trwać maksymalnie 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

W przypadku przejściowych trudności istnieje także możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika, nawet do połowy etatu, ale tylko przez maksymalnie 6 miesięcy. Pracownik, któremu obniżono wymiar czasu pracy, ma zagwarantowane co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Aby wprowadzić te rozwiązania będzie trzeba podpisać układ zbiorowy lub porozumienie ze związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku, z przedstawicielami pracowników.

Gdzie wystąpić o pomoc? Pracodawca powinien zgłosić się do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę firmy. Marszałek ma siedem dni na rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia.

Na jaką pomoc może jeszcze liczyć przedsiębiorca? Podczas obowiązywania przestoju lub obniżonego wymiaru pracy może również wystąpić do starosty o dofinansowanie szkolenia pracowników. Takie dofinansowanie może wynieść maksymalnie 80 proc. kosztów szkolenia i do 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 11,3 tys. zł.

W odróżnieniu od ustawy antykryzysowej z 2009 r., zrezygnowano z obowiązku przedstawienia przez przedsiębiorcę programu naprawczego. – Chcemy jak najbardziej uprościć przyznawanie pomocy dla przedsiębiorców, tak aby wszyscy, którzy tego potrzebują, mogli z niej swobodnie korzystać – mówi minister Kosiniak-Kamysz.

O możliwościach przewidzianych przez ustawę można uzyskać dodatkowe informacje – na pytania dotyczące ustawy odpowiadać będą eksperci Ministerstwa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Pytania można zadać w godzinach 11-13 na Facebooku (www.facebook.com/ZielonaLinia19524) lub telefonicznie od godziny 10 do 14 pod numerem 22 438 93 72.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 15 listopada 2013 r.

Data publikacji: 15 listopada 2013 r.