Mniejsze koszty dla nowego przedsiębiorcy z tytułu opłaty skarbowej

Od 1 stycznia 2015 r. przedsiębiorcy nie otrzymują potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Mogą je otrzymać wyłącznie na wniosek i wówczas opłata skarbowa wynosi 21 zł. Dzięki nowym przepisom zmniejszają się koszty związane z założeniem firmy.
Do końca 2014 r. każdy nowy przedsiębiorca, jako podatnik VAT, po zarejestrowaniu się i przed rozpoczęciem działalności miał obowiązek złożyć do urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Urząd Skarbowy na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług rejestrował przedsiębiorcę i potwierdzał (VAT-5) jako “podatnika VAT czynnego” lub jako “podatnika VAT zwolnionego”. Opłata skarbowa za taką czynność wynosiła 170 zł.
Nowe regulacje, które weszły w życie 1 stycznia 2015 r. zniosły obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Teraz Urząd Skarbowy potwierdzi zarejestrowanie podatnika w tym obszarze wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Nie każdy rejestrujący swoją działalność takiego potwierdzenia potrzebuje. Przykładowo nie będą ich raczej potrzebować drobni przedsiębiorcy, jak tynkarz, sklepikarz, malarz, itp. czy też przedsiębiorcy współpracujący przede wszystkim ze znanymi sobie kontrahentami. Przy czym może być ono wydane w każdej chwili. Opłata skarbowa wyniesie wówczas tylko 21 zł.
Złożenia zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT przez przedsiębiorców-osoby fizyczne można dokonać także elektronicznie, wraz z wnioskiem o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK
Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 10 lutego 2015 r.
Data publikacji: 10 lutego 2015 r.