Ministerstwo Finansów chce wprowadzenia edytowalnych form elektronicznych sprawozdań finansowych.

Od nowelizacji ustawy o rachunkowości minęło zaledwie kilka miesięcy a już są projektowane kolejne zmiany. Ministerstwo Finansów postawiło sobie cel wprowadzenia edytowalnych form elektronicznych sprawozdań finansowych. Pozwolą one na zwiększenie dostępności i przydatności informacji zawartych w raportach.

Ministerstwo Finansów planuje szereg zmian w prawie bilansowym. W najbliższym czasie prowadzone będą, we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, prace nowelizujące ustawę o KRS oraz ustawę o rachunkowości. Jedną ze zmian jest wprowadzenie edytowalnych form elektronicznych sprawozdań finansowych, które pozwolą na zwiększenie dostępności i przydatności informacji zawartych w raportach. Planowane działania obejmują również zwiększenie liczby jednostek, które będą mogły korzystać z uproszczeń dedykowanych dla podmiotów mikro i małych. Komitet Standardów Rachunkowości zajął się również zagadnieniem kompleksowego przeglądu wydanych Krajowych Standardów Rachunkowości oraz stanowisk, aby uzyskać informacje o potrzebie wprowadzenia uproszczeń w ustawie o rachunkowości. Księgowych, a także producentów oprogramowania czekają nowe wyzwania.

Opracowanie: Marta Dębska, RPE WKP

Źródło: www.ksiegowiprzyszlosci.pl, stan z 19.06.2017 r.

Data publikacji: 19 czerwca 2017 r.