Minister Rozwoju i Finansów przygotował wzory uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób pawnych (CIT-TP) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP).

Minister Rozwoju i Finansów przygotował wzory uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób pawnych (CIT-TP) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-TP).

W związku ze zmianami legislacyjnymi prowadzącymi do zróżnicowania obowiązku dokumentacyjnego w odniesieniu do mniejszych podmiotów oraz przedsiębiorstw posiadających bardziej złożoną strukturę, resort finansów przygotował wzory uproszczonych sprawozdań w sprawie analizy ryzyka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Celem wprowadzenia formularzy CIT-TP oraz PIT-TP jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Obowiązek składania sprawozdań zostanie nałożony na podatników, którzy są zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej pomiędzy podmiotami powiązanym, jak i w przypadku dokonywania płatności należności bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu z tzw. raju podatkowego. Dodatkowym warunkiem jest przekroczenie w danym roku podatkowym przychodów lub kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości o równowartości 10 mln euro.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1932) obowiązek składania formularzy po raz pierwszy dotyczy roku podatkowego zaczynającego się po 31 grudnia 2016 r.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 18 listopada 2016 r.

Data publikacji: 18 listopada 2016 r.