Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. ma wynieść 2080 zł. Oznacza to wzrost o 80 zł (4 proc.) w stosunku do 2017 r. Natomiast minimalna stawka godzinowa w 2018 r. ma wzrosnąć do 13,50 zł.

Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Propozycje te rząd przedstawi Radzie Dialogu Społecznego do 15 czerwca 2017 r.

Rząd podkreśla, że obecna sytuacja ekonomiczna Polski pozwala na zrównoważone podnoszenie płacy minimalnej, adekwatnie do wzrostu gospodarczego i wzrostu produktywności pracy oraz spadku bezrobocia. Proponowany poziom minimalnego wynagrodzenia nie powinien negatywnie wpłynąć na rynek pracy.

Według prognozy Ministerstwa Finansów, wzrost gospodarczy w najbliższych latach utrzyma się na podobnym lub nieznacznie wyższym poziomie – w 2017 r. wzrost PKB powinien wynieść 3,6 proc., natomiast w roku przyszłym 3,8 proc.

Źródło: www.premier.gov.pl, stan z 7.06.2017 r.

Data publikacji: 7 czerwca 2017 r.