Lewiatan: złe przepisy dotyczące korekty kosztów należy uchylić

Przepisy nakładające na podatników obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania w terminie zobowiązania, po dwóch latach obowiązywania, nie przyczyniły się do zmniejszenia zatorów płatniczych. Dlatego powinny zostać uchylone – uważa Konfederacja Lewiatan.

Ich uchwalenie było reakcją ustawodawcy na występujące w gospodarce zatory płatnicze prowadzące do pogorszenia lub utraty płynności finansowej przez część firm. Miały wpłynąć na zwiększenie dyscypliny płatniczej tych przedsiębiorców, którzy wykorzystując swoją przewagę rynkową, wymuszają na słabszych nieprzyzwoicie długie terminy płatności.

Obowiązujące od 1 stycznia 2013 r. przepisy ustawy z 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadziły rozwiązanie polegające na obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu do kosztów uzyskania przychodów.

Przepisy te miały stanowić wsparcie dla firm mających najsłabszą pozycję rynkową, takich, które ze względu na dużą konkurencję „zmuszane były” kredytować silniejsze podmioty. Niestety w praktyce okazało się, że to właśnie tym słabszym firmom zaszkodziły najbardziej. Konfederacja Lewiatan popiera więc projekt, który powstał w Kancelarii Prezydenta, aby uchylić te przepisy.

Zdaniem Przemysława Prószyńskiego, eksperta podatkowego Konfederacji, ich nieprecyzyjność, wadliwa konstrukcja i wyjątkowo sankcyjny charakter powodują, że przedsiębiorcy zmuszeni zostali do ponoszenia wysokich kosztów księgowo-ewidencyjnych oraz obarczeni zostali ogromnym ryzykiem podatkowym, zależnym tak naprawdę od rzetelności ich kontrahentów. Uważa on, że jakiekolwiek poprawki legislacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, a jedynym rozwiązaniem, które może ulżyć administracyjnie i finansowo przedsiębiorcom, jest ich uchylenie.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, stan z dnia 20 marca 2015 r.

Data publikacji: 20 marca 2015 r.