Księgi rachunkowe otwiera się do 15 stycznia

Podmiot prowadzący księgę przychodów i rozchodów, którego przychody przekroczą 4784 400 zł, musi do 15 stycznia 2011 roku otworzyć księgi rachunkowe.
W 2011 roku zmniejszył się limit obowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych, który wynika z przeliczenia na złote kwoty 1,2 mln euro według kursu z 30 września 2010 roku. Spółki cywilne osób fizycznych, a także osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody netto w 2010 roku przekroczą 4784 400 zł, od stycznia 2011 będą musiały prowadzić księgi rachunkowe. Obecny limit prowadzenia ksiąg rachunkowych wynosi 1,2 mln euro i przelicza się go po średnim kursie NBP z 30 września (kurs z 30 września 2010 r. – 3,9870 zł/euro). Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie prowadzące w 2010 roku księgę podatkową, powinny z limitem porównywać przychody w rozumieniu ustawy o PIT. Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe w swoich interpretacjach. W przypadku kiedy przedsiębiorca otwiera księgi rachunkowe po raz pierwszy, z powodu przekroczenia limitu przychodów w 2010 roku, musi je otworzyć najpóźniej do 15 stycznia 2011 roku.
Źródło: Gazeta Prawna, 13 października 2010 r.
Data publikacji: 13 października 2010 r.