Kontrahenci muszą się zgodzić na e-faktury

Zapewnienie bezpieczeństwa przesyłania faktur drogą elektroniczną wymaga, by odbiorca faktur zgodził się na zastosowanie tej procedury.
Ustawa o rachunkowości określa wymogi, jakie powinien spełniać dowód księgowy, aby stał się podstawą do ujęcia w księgach rachunkowych. W przypadku faktur przesyłanych drogą elektroniczną, aby mogły zostać potraktowane jako dokumenty księgowe, powinny być zgodne z wymogami określonymi w przepisach podatkowych. Zasady te określają przepisy dotyczące VAT. Przesyłanie faktur drogą elektroniczną wiąże się ściśle z zagadnieniem autentyczności jej pochodzenia (przez kogo została wystawiona) oraz integralności treści (brak możliwości zmiany treści). W celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa uzyskiwanych w tej formie dokumentów w przepisach podatkowych wprowadzono obowiązek uprzedniego uzyskania od odbiorcy faktury zgody na zastosowanie takiej procedury. Aby jednak odbiorca faktury mógł z pełną świadomością wyrazić zgodę się na otrzymywanie faktur w drodze elektronicznej, powinien najpierw uzyskać od jej wystawcy oświadczenie, że stosowana przez niego procedura spełnia wymogi odnośnie do zapewnienia autentyczności i integralności tych faktur. Złożenie takiego oświadczenia przez wystawcę faktury nie wynika z przepisów prawa, aczkolwiek jest uzasadnione praktycznym rozumieniem współpracy pomiędzy zainteresowanymi firmami.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 21 czerwca 2011 r.
Data publikacji: 21 czerwca 2011 r.