Firma dostanie refundację kosztów zatrudnienia niepełnosprawnego

Firma, która zatrudni niepełnosprawnego, może starać się o refundację dodatkowych kosztów.
Takie uprawnienie wynika z dwóch rozporządzeń, który weszły w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia: rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych oraz rozporządzenie dotyczącego zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Dzięki tym przepisom przedsiębiorca może starać się o refundację z PFRON kosztów zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej czy zakupu oprogramowania, które ułatwi takiej osobie pracę na komputerze. Może też ubiegać się o dofinansowanie w wysokości ponad 50 tys. zł na urządzenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 24 marca 2011 r.
Data publikacji: 24 marca 2011 r.