Artysta nie zawsze zapłaci VAT

Opodatkowanie VAT koncertu zależy od tego, czy jest to odrębna usługa, za którą artysta pobiera honorarium, czy jeden z elementów imprezy kulturalnej.
Organizatorem lub współorganizatorem koncertów często są miasta. Do końca 2010 r. honorarium za koncert wykonywany przez artystę nie było opodatkowane. Problem powstał od początku roku w związku ze zmianami w ustawie o VAT. Jak wynika z interpelacji poselskiej, wątpliwości dotyczą także wynajmu sceny, nagłośnienia i oświetlenia. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację stwierdziło, że od 1 stycznia 2011 r. dla wysokości opodatkowania VAT organizacji imprezy kulturalnej, w ramach której będzie wykonany koncert, znaczenie ma to, czy wykonanie koncertu można traktować jako świadczenie odrębnej usługi, za której wykonanie artysta pobiera honorarium, czy też jest to jeden z elementów imprezy kulturalnej organizowanej przez agencję artystyczną albo menedżera wykonawcy. W sytuacji gdy na podstawie umowy zawartej z miastem, agencją artystyczną albo menedżerem wykonawcy, indywidualni twórcy i artyści wykonawcy, świadczą odrębną usługę kulturalną polegającą na wykonaniu koncertu, za które pobierają wynagrodzenie w formie honorariów, to świadczona przez nich usługa jest zwolniona z VAT, co wynika z art. 43 ust. 1 pkt 33b ustawy. Natomiast jeżeli przedmiotem umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy miastem a agencją artystyczną (menedżerem wykonawcy) jest odpłatne zorganizowanie imprezy kulturalnej, np. koncertu, wówczas podlega 23% stawce VAT, na podstawie art. 146a ust. 1 pkt 1 ustawy.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 22 marca 2011 r.
Data publikacji: 22 marca 2011 r.