Dostawa ryb z 5% stawką VAT

Dostawa ryb jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 5%.
Czynny podatnik podatku VAT zamierza sprzedawać ryby z własnej hodowli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 41 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), dla towarów wymienionych w załączniku nr 10 do ustawy stawka podatku wynosi 5%.
W załączniku nr 10 – wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku od towarów i usług w wysokości 5% – w poz. 16 wymieniono (PKWiU – ex 03) – Ryby i pozostałe produkty rybactwa, usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem i pereł nieobrobionych (PKWiU – 03.00.5), ryb żywych ozdobnych (PKWiU – 03.00.11.0), produktów połowów pozostałych (PKWiU – 03.00.6).
Wynika z powyższego, że dostawa ryb jest opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 5%.
Piotr Florys
Vademecum Głównego Księgowego
125594
Data publikacji: 15 czerwca 2012 r.