Do końca lutego emeryci i renciści muszą zawiadomić ZUS ile zarobili w 2014 r.

Emeryt lub rencista, który w poprzednim roku wykonywał działalność podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym ma obowiązek do końca lutego br. zawiadomić ZUS o kwocie przychodu osiągniętego w roku 2014. O łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym zobowiązany jest zawiadomić ZUS także pracodawca, zleceniodawca, nakładca lub inny płatnik składek zatrudniający emeryta lub rencistę.
W celu wykonania tego obowiązku świadczeniobiorca przedkłada ZUS zaświadczenie/oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu w terminie do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Z przedmiotowego obowiązku nie zwalania świadczeniobiorcy okoliczność, iż w ciągu roku kalendarzowego on lub płatnik składek zawiadamiał już ZUS o podjęciu lub zaprzestaniu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym lub pełnieniu służby oraz wysokości osiąganego przychodu. O łącznej kwocie przychodu osiągniętego przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym zobowiązany jest zawiadomić ZUS także pracodawca, zleceniodawca, nakładca lub inny płatnik składek zatrudniający emeryta lub rencistę.
Opracowanie: Weronika Adamczyk
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 13 lutego 2015 r.
Data publikacji: 13 lutego 2015 r.