Do 31 stycznia jest czas na rejestrację

Tylko do 31 stycznia można rejestrować umowy najmu, dzierżawy i leasingu samochodów z kratką zawarte do końca 2010 roku.

Warunkiem do zachowania nabytego prawa do pełnego odliczania VAT od aut z kratką będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub leasingu jest rejestracja takich umów w urzędzie skarbowym. Termin na dokonanie rejestracji mija 31 stycznia. Dotyczy to umów zawartych do końca 2010 r., niezależnie od momentu wydania samochodu nabywcy. Rejestracja umowy uprawnia podatnika do odliczania podatku naliczonego przez cały okres jej trwania. Dla celów podatkowych istotna jest wyłącznie treść umowy na moment jej rejestracji. Termin rejestracji do końca stycznia 2011 r. ma charakter terminu materialnego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 28 stycznia 2011 r.
Data publikacji: 28 stycznia 2011 r.