Automatyzacja systemu księgowego zmniejszy koszty

System księgowy można usprawnić, wbudowując do niego podsystem, który przekształci wprowadzane dane w stosowne raporty, a następnie deklaracje podatkowe.
Chcąc wprowadzić nowe rozwiązania informatyczne do celów rozliczeniowych, w pierwszej kolejności należy przyjrzeć się używanemu systemowi. Jeśli dane do niego są odpowiednio kategoryzowane pod względem podatkowym, należy zbudować podsystem. Powinien on spowodować, że informacje finansowo-podatkowe z systemu zostaną pobrane, przekształcone w raporty podatkowe, a następnie w finalne deklaracje podatkowe. Oczywiście muszą być zachowane procedury kontrolne obowiązujące w danej firmie. Po zweryfikowaniu takiej deklaracji system powinien umożliwić złożenie deklaracji w sposób elektroniczny.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 8 marca 2011 r.
Data publikacji: 8 marca 2011 r.