1 stycznia – zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę

1 stycznia – zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi 1600 zł i pochodne tej kwoty

1 stycznia – zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i wynosi 1600 zł i pochodne tej kwoty (m.in. kwoty wolne od potrąceń, stawka dodatku za pracę w porze nocnej itp.).

Data publikacji: 21 grudnia 2012 r.