ZUS: od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowy wzór ZUS ZLA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że po 31 grudnia 2013 r. obowiązywać będzie wyłącznie formularz zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA, według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13 stycznia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. poz. 78).

Lekarze, posiadający bloczki formularzy według innego wzoru, powinni dokonać ich wymiany – w dowolnej placówce ZUS – na formularze obowiązujące.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.zus.pl, stan z dnia 20 grudnia 2013 r.

Data publikacji: 20 grudnia 2013 r.