ZUS: informacja o stanie konta ubezpieczonego w nowej szacie

ZUS: informacja o stanie konta ubezpieczonego w nowej szacie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna wysyłkę Informacji o stanie konta ubezpieczonego za lata 2011 i 2012. Informacja ma zmienioną szatę graficzną oraz dołączoną wkładkę edukacyjną informującą o najważniejszych elementach obecnego systemu emerytalnego.

Informacja o stanie konta zawiera dane o wysokości:

1) zwaloryzowanego kapitału początkowego,

2) zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,

3) składek na ubezpieczenie emerytalne w wysokości nominalnej w podziale na miesiące (za rok 2011 i 2012),

4) składek zaewidencjonowanych na subkoncie,

5) zwaloryzowanych składek na subkoncie,

6) hipotetycznej emerytury,

7) składek na OFE.

Wszystkie dane zawarte w Informacji są dostępne on-line na Platformie Usług Elektronicznych (pue.zus.pl), do której wgląd jest całkowicie bezpłatny i w pełni bezpieczny.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło:  www.zus.pl, stan z dnia 1 lipca 2013 r.

Data publikacji: 1 lipca 2013 r.