W ZUS od 01-01-2018 r. – tylko jeden rachunek dla wszystkich płatności

Od 2018 r. każdy płatnik będzie dokonywał jednej wpłaty za wszystkie należności z tytułu składek na indywidualny rachunek składkowy. ZUS musi poinformować płatników o nadanym im numerze rachunku składkowego do 31 grudnia 2017 r.

Od 1 stycznia 2018 r. każdy płatnik składek będzie posiadał indywidualny rachunek składkowy, na który będzie dokonywał jednej wpłaty za wszystkie należności, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS ma obowiązek wygenerowania do końca 2017 r. numerów indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek wpisanych do Centralnego Rejestru Płatników Składek.

Do dnia 31 grudnia 2017 r. ZUS musi poinformować płatnika składek o nadanym mu numerze rachunku składkowego, którym będzie posługiwał się od 2018 r. Generowanie rachunków i informowanie płatników ZUS powinien rozpocząć od 1 października 2017 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z 20.09.2017 r.

Data publikacji: 20 września 2017