W 2014 r. składka zdrowotna rolników bez zmian

W 2014 r. będą utrzymane zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników, obowiązujące w latach 2012-2013. Tak wynika z przyjętej w piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013.

W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych (ustalonych dla celów podatku rolnego) składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast w przypadku gospodarstw od 6 ha przeliczeniowych składkę będzie opłacał rolnik. Przez rolnika będą opłacane także składki za domowników, jeśli prowadzi on wyłącznie działy specjalne produkcji rolnej. Składki zdrowotne mają być opłacane przez rolników w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Nowelizacja jest związana z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2010 r. o niekonstytucyjności finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników.

Teraz ustawa będzie rozpatrywana w Senacie.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 25 listopada 2013 r.

Data publikacji: 25 listopada 2013 r.