Ustawa zmniejszająca biurokrację czeka na prezydencki podpis

Dnia 16 września Sejm przegłosował poprawki senatorów zgłoszone do ustawy o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców.
Ustawa teraz trafiła do podpisu Prezydenta. Wprowadziła zmiany do 22 ustaw, m. in. do ustawy – Kodeks pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dzięki znowelizowanym przepisom pracownicy będą mogli wykorzystać zaległy urlop do końca września (a nie jak to jest teraz – do końca marca). Natomiast pracodawcy będą mogli wystawiać druki ZUS RMUA swoim zatrudnionym pracownikom raz w roku (a nie jak teraz raz w miesiącu).

Skrócono także okres przedawnienia należnych składek ZUS oraz okres przechowywania dokumentów.
Kolejna zmiana w zakresie ubezpieczeń społecznych dotyczy skrócenia okresu przechowywania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty przez płatnika składek. Zgodnie z poprzednim brzmieniem odpowieniego przepisu kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez ZUS jednostki organizacyjnej ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Okres ten został skrócony do pięciu lat i zrównany z okresem przedawnienia.
Uchwalone zmiany mają wejść w życie dnia 1 stycznia 2012 r., przy czym pierwszy raport płatnika składek płatnik jest zobowiązany przekazać ubezpieczonemu do dnia 28 lutego 2013 r. za rok 2012.
Źródło: www.sejm.gov.pl
Data publikacji: 23 września 2011 r.