Spółki jawne i partnerskie prowadzące PKPiR obciąża dodatkowy obowiązek względem KRS

Od 15 stycznia 2015 r. na spółkach jawnych oraz spółkach partnerskich prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów ciąży dodatkowy obowiązek rejestrowy. Do Krajowego Rejestru Sądowego należy bowiem składać oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Poprzez obowiązujący formularz KRS-Z30 w Części C3.