Sejm uchwalił nowe zasady opodatkowania dochodów z USA

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu posłowie poparli ratyfikację nowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Stanami Zjednoczonymi.
Konwencja została przygotowana w oparciu o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. W porównaniu z dotychczasową umową zmiany dotyczą m.in. zakresu opodatkowania należności licencyjnych, dywidend, odsetek, dochodu z majątku nieruchomego, definicji występujących w umowie oraz wymiany informacji. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego będzie stosowana w przypadku dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz do innych dochodów, nieobjętych pozostałymi postanowieniami Konwencji. W umowie znalazł się też przepis umożliwiający wymianę informacji podatkowych, który daje stronom prawo m.in. żądania przekazania informacji z instytucji finansowych oraz banków. Konwencja będzie dotyczyć osób fizycznych i osób prawnych mieszkających lub mających siedzibę w Polsce, w USA albo w obu państwach. Ustawą zawierającą zgodę Sejmu na ratyfikację Konwencji zajmie się teraz Senat.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 24 czerwca 2013 r.
Data publikacji: 24 czerwca 2013 r.