Przestępstwo fałszowania faktur VAT będzie traktowane jak zbrodnia dopiero od kwoty powyżej 5 mln zł

Przestępstwo fałszowania faktur VAT będzie traktowane jak zbrodnia dopiero od kwoty powyżej 5 mln zł, natomiast zbrodnią kwalifikowaną, zagrożoną karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, będzie fałszowanie faktur od kwoty 10 mln zł, a nie od 5 mln zł – takie zmiany w projektowanych przepisach postanowił rekomendować minister sprawiedliwości.

Podczas spotkania z przedstawicielami resortu sprawiedliwości polscy przedsiębiorcy odnieśli się do projektu ustawy, która ma umożliwić skuteczną walkę z gigantycznymi wyłudzeniami VAT. Uczestnicy spotkania podkreślali, że tego rodzaju przestępstwa niszczą rynek. Wyrażali jednak obawy, których powodem był głównie towarzyszący projektowi nieprecyzyjny przekaz medialny, czy proponowane przepisy nie odbiją się na uczciwych przedsiębiorcach. Przedsiębiorcy podkreślali, że od 2011 roku, kiedy rozpoczął się najbardziej groźny proceder wyłudzeń VAT, zwany oszustwem karuzelowym, alarmowali ówczesne polskie władze. Na te ostrzeżenia i apele nie było odzewu.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez przedsiębiorców uwagom i postulatom, minister sprawiedliwości postanowił rekomendować, w ramach parlamentarnych prac nad projektem, zmianę niektórych przepisów. Przestępstwo fałszowania faktur VAT będzie traktowane jak zbrodnia dopiero od kwoty przekraczającej 5 mln zł (w tej chwili projekt przewiduje kwotę 1 mln zł). Natomiast zbrodnią kwalifikowaną, czyli przestępstwem zagrożonym karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności, będzie fałszowanie faktur od kwoty 10 mln zł, a nie od 5 mln zł, jak obecnie przewiduje projekt.

Minister zobowiązał się również, że na podstawie informacji, które mają przedłożyć mu pisemnie przedsiębiorcy, rozważy wszczęcie śledztwa, którego zadaniem będzie ustalenie odpowiedzialności przedstawicieli organów polskiego państwa, którzy w latach 2011-2015, mimo informacji przedstawianych przez przedsiębiorców, nie podjęli stosownych działań, natury organizacyjnej, prawnej, legislacyjnej i procesowej, mogących ustrzec interesy państwa i przedsiębiorców przed działalnością związaną z karuzelami VAT.

Zbigniew Ziobro zapowiedział też, że konsultacje z przedsiębiorcami będą kontynuowane, a wnioski dotyczące innych niż walka z wyłudzeniami VAT problemami zostaną uwzględnione w pracach Ministerstwa Sprawiedliwości lub przekazane innym resortom.

Opracowanie: Jolant Mazur, RPE WK

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 22 września 2016 r.