Poznaliśmy Urzędy Skarbowe Przyjazne Przedsiębiorcy

25 czerwca na finałowej gali poznaliśmy laureatów dziesiątej edycji konkursu na Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, którego organizatorami są Business Center Club i Ministerstwo Finansów.

Celem konkursu jest promowanie wysokich standardów obsługi klienta oraz tworzenie między administracją skarbową a przedsiębiorcą relacji charakteryzujących się wzajemną życzliwością i profesjonalizmem. Urzędy oceniane były na podstawie sumy punktów przyznanych przez przedsiębiorców w wypełnionej ankiecie konkursowej. Ocenie przedsiębiorców podlegały jakość obsługi podatnika przez urząd, łatwość komunikacji z urzędem oraz kompetencje pracowników.

W tegorocznej edycji tytuł „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy” otrzymało 59 urzędów, wskazanych przez przedsiębiorców. Dziewięć z nich otrzymało to wyróżnienie po raz pierwszy, a cztery urzędy: US w Łukowie, US w Ostrołęce, US Warszawa-Wola oraz Pierwszy US w Białymstoku otrzymały wyróżnienie po raz dziesiąty.

W sumie od rozpoczęcia konkursu 230 urzędów, przynajmniej raz, zostało nagrodzonych przez przedsiębiorców. Najwięcej nagrodzonych urzędów odnotowano w tym czasie w województwie mazowieckim 25, podkarpackim 22 oraz wielkopolskim 21.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.bcc.org.pl, stan z dnia 26 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 26 czerwca 2012 r.