Podatnik złoży deklaracje w każdym US

Resort finansów zapowiedział uelastycznienie właściwości miejscowej organów podatkowych, tak aby podatnik mógł złożyć deklarację podatkową w każdym urzędzie skarbowym, a nie jak obecnie w urzędzie skarbowym właściwym dla danego podatnika.
Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 3745/12 wyjaśnił na czym polega przygotowywana reforma organizacyjna urzędów skarbowych.
Głównym założeniem przygotowywanych zmian ma być uelastycznienie właściwości miejscowej urzędów skarbowych. Wprowadzenie możliwości załatwiania spraw podatkowych nie tylko we właściwym miejscowo urzędzie będzie dużym ułatwieniem dla podatników, a także zwiększy efektywność administracji podatkowej.
Resort finansów poinformował, że obecnie trwają prace nad modelem docelowym struktury organizacyjnej izb i urzędów skarbowych. Zmiany będą wdrażane sukcesywnie w latach 2014-2015.
Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP
Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 29 maja 2012 r.
Data publikacji: 29 maja 2012 r.