Organy podatkowe będą na bieżąco weryfikować w zakresie prawidłowości stosowanej stawki VAT przy sprzedaży posiłków i dań gotowych przez placówki gastronomiczne

Organy podatkowe będą na bieżąco weryfikować, a w uzasadnionych przypadkach podejmować działania kontrolne, w zakresie prawidłowości stosowanej stawki podatku VAT przy sprzedaży posiłków i dań gotowych przez placówki gastronomiczne – poinformował resort finansów i zalecił ich właścicielom sprawdzenie swoich rozliczeń.

W związku z sygnałami o nieprawidłowym stosowania stawki podatku VAT w przypadku sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, resort finansów przypomniał, że zasady stosowania właściwej stawki VAT – w szczególności 5 proc. lub 8 proc. – przy takiej sprzedaży określa interpretacja ogólna ministra finansów z 24.06.2016 r.

Dla zastosowania prawidłowej stawki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, ważne jest prawidłowe zaklasyfikować danej czynności. O zaliczeniu sprzedaży do klasy PKWiU 10.85 Gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 Usługi związane z wyżywieniem, decyduje to, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji (np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż).

Posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5 proc. stawki podatku od towarów i usług, ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1. Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8 proc. stawką VAT, z zastrzeżeniem wyjątków, do których ma zastosowanie podstawowa stawka tego podatku.

Jak sugeruje resort finansów, przedsiębiorcy, u których występuje sprzedaż we wskazanym zakresie, powinni przeanalizować stosowaną stawkę podatku VAT z uwzględnieniem wyjaśnień zawartych w interpretacji z 24.06.2016 r. Jeżeli dotychczas stosowana stawka była nieprawidłowa, należy rozliczyć ją prawidłowo i złożyć korektę deklaracji, gdyż organy podatkowe będą na bieżąco weryfikować, a w uzasadnionych przypadkach podejmować działania kontrolne w tym zakresie.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z 6.06.2017 r.

Data publikacji: 6 czerwca 2017 r.