Od stycznia 2016 wzrosną składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców

Od stycznia zmieni się wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców na ubezpieczenia społeczne. Dochód zadeklarowany jako podstawa wymiaru tych składek w 2016 r. nie może być bowiem niższy niż 2433 zł.
Projekt ustawy budżetowej na 2016 r. zakłada, że kwota prognozowanego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej będzie wynosiła 4055 zł. To od tej kwoty ustalana jest podstawa do ustalania składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).
Najniższa składka na ubezpieczenie emerytalne (19,52% podstawy wymiaru) będzie więc wynosiła 474,92 zł. Składka na ubezpieczenie rentowe (8% podstawy wymiaru) – 194,64 zł, a najniższa składka na ubezpieczenie chorobowe (2,45% podstawy wymiaru) – 59,61 zł. Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 1 stycznia nie może przekraczać 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 10.137,50 zł. Od 2014 r. maksymalna podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie ulega zmianie co 3 miesiące, ale jest określona na cały rok.
Ponadto, wraz ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego wzrośnie również podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w całym 2016 r. będzie stanowiła zadeklarowana kwota, nie niższa niż 555 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które w 2016 r. będzie wynosiło 1850 zł).
Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 29 grudnia 2015 r.
Data publikacji: 29 grudnia 2015 r.