Od marca wyższe diety za delegacje służbowe

W dniu 29 stycznia 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej podpisał rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Stawki diet i inne należności określone przepisami rozporządzenia wejdą w życie 1 marca 2013 r. W przypadku podróży służbowej odbywanej na terenie kraju dieta za dobę podróży służbowej będzie wynosiła 30 zł. Przy nowej stawce diety (30 zł) – 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 6,00 zł, a ryczałt za nocleg, stanowiący 150% diety – 45 zł.

Nowe stawki diet i limitów noclegowych w przypadku podróży poza granicami Polski zostały określone w załączniku do rozporządzenia. Treść rozporządzenia dostępna pod adresem:  www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,6054,wyzsze-diety-za-delegacje-sluzbowe.html

Źródło:  www.mpips.gov.pl, stan z dnia 30 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 30 stycznia 2013 r.