Obowiązuje nowa umowa podatkowa z Czechami

Zgodnie z oświadczeniem rządowym, w związku z dokonaniem przewidzianych notyfikacji, od 13 czerwca obowiązuje umowa z Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
Sporządzona w Warszawie 13 września 2011 r. i ratyfikowana 1 czerwca tego roku umowa przewiduje usunięcie przepisów umożliwiających tzw. tax sparing, czyli odliczenie podatku fikcyjnego. Zmianie uległo również opodatkowanie licencji, dywidend i odsetek, definicji umownych, wymiany informacji i tzw. korekt wtórnych.
Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami zastąpiła dotychczas obowiązującą umowę z 13 września 1993 r. Tekst umowy został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2012 r., poz. 991.
Jolanta Mazur
Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP
Data publikacji: 5 września 2012 r.