Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników do 15 proc ma być od 01.01.2017

Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników do 15 proc. jest jednym z priorytetów podatkowych, zawartych w exposé Prezesa Rady Ministrów. Planuje się, iż zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. – wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 188.

W odpowiedzi na interpelację resort finansów przedstawił swoje plany w zakresie obniżenia stawki podatku dochodowego od osób prawnych dla podatników mających obrót roczny do 1,2 mln euro oraz ulgi dla przedsiębiorców wprowadzających polskie technologie.

W kwestii dotyczącej ulgi dla przedsiębiorców wprowadzających polskie technologie już od 1 stycznia 2016 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzone zostały regulacje dotyczące ulgi związanej z działalnością badawczo-rozwojową, na mocy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (Dz. U. poz. 1767).

Nowe rozwiązania promują dokonywanie przez podatników wydatków na badania i rozwój (B+R) niezależnie od tego, iż mogą być one kwalifikowane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Jak wyjaśnił resort finansów, w szczególności, wyższa wartość ulgi (20 proc.) dotyczy grupy mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców. W przypadku dużych przedsiębiorców ulga wynosi 10 proc. wartości wydatków kwalifikowanych. Natomiast w przypadku wydatków związanych z wydatkami kwalifikowanymi w postaci wynagrodzeń pracowników prowadzących działalność B+R, ulga wynosi 30 proc., niezależnie od rozmiaru przedsiębiorstwa podatnika.

W zakresie planowanych zmian w CIT Minister poinformował, że szczegóły projektu ustawy wraz z uzasadnieniem zostaną przedstawione zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi postępowania legislacyjnego. Planuje się, iż zmiany w tym zakresie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 2 lutego 2016 r.

Data publikacji: 2 lutego 2016 r.