Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów zaszkodzą przedsiębiorcom

Zdaniem Pracodawców RP zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku VAT, regulujące zasady odliczania i rozliczania wydatków na eksploatację i naprawę samochodów osobowych są nadmiernie restrykcyjne i nakładają na przedsiębiorców nieuzasadnione obciążenia.
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w VAT, zgodnie z którymi firma będzie mogła odliczyć 50 proc. podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (np. zakupu paliw do napędu, czy też innych wydatków eksploatacyjnych) dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Będzie to dotyczyło samochodów wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych.
Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej i uwarunkowane będzie złożeniem informacji o tych pojazdach i prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu.
Zdaniem eksperta Pracodawców RP Mariusza Korzeba, obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów przez przedsiębiorców, którzy wykorzystują samochody osobowe wyłącznie do działalności gospodarczej, będzie generować dodatkowe koszty i prowadzić jedynie do niedogodności. Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań zmusi wielu przedsiębiorców do rezygnacji z prawa do odliczenia całości podatku od takich pojazdów.
– Niepokoi nas ewentualne wprowadzenie zasady domniemania, że każdy pojazd samochodowy jest użytkowany w przedsiębiorstwie zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów z nią niezwiązanych. W przypadku nieprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia jedynie 50 proc. kwoty podatku naliczonego – podkreśla Mariusz Korzeb.
W opinii Pracodawców RP zaproponowane zmiany jeszcze bardziej skomplikują system podatkowy, będą prowadzić do pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców, a w konsekwencji mogą mieć także negatywny wpływ na całą gospodarkę.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 9 stycznia 2014 r.
Data publikacji: 9 stycznia 2014 r.