Nowe możliwości odliczenia podatku VAT

Podatnicy zyskali nowe możliwości odliczenia VAT w przypadku otrzymania faktury przed wykonaniem usługi lub dostawy towaru. Wszystko za sprawą ostatniej nowelizacji ustawy o VAT.

Zgodnie z nowym ust. 12a w art. 86 ustawy o VAT, możliwe jest odliczenie naliczonego VAT z faktury otrzymanej przed wykonaniem usługi lub dostawy towaru, za okres, w którym faktura została otrzymana, jeżeli nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej.

3 marzec 2009 r