MPiPS: niemiecka płaca minimalna zawieszona dla polskich przewoźników

Niemieckie władze podjęły decyzję o zawieszeniu wykonywania i egzekwowania przepisów dotyczących przejazdów tranzytowych w odniesieniu do polskich przewoźników do czasu wyjaśnienia tej sprawy przed Komisją Europejską.
Rozmowy minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak z ministrem transportu i infrastruktury cyfrowej Alexandrem Dobrindtem oraz ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka Kamysza z niemiecką minister pracy Andreą Nahles, zakończyły się potwierdzeniem przez stronę niemiecką woli utrzymania wzorowych stosunków gospodarczych miedzy Polską a Niemcami, a w konsekwencji zawieszeniem stosowania niemieckich przepisów wykonawczych w stosunku do polskich przewoźników.
W przypadku operacji transportowych, które nie są tranzytem (przejazdy transgraniczne, kabotaż), mają być prowadzone dalsze konsultacje przedstawicieli resortów infrastruktury i rozwoju oraz pracy w randze wiceministrów z niemieckimi odpowiednikami.
Polska podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące niezgodności z unijnym prawem przepisów niemieckiej ustawy o płacy minimalnej w zakresie przejazdów i tranzytu.
Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 2 lutego 2015 r.
Data publikacji: 2 lutego 2015 r.