Minimalna stawka godzinowa, czyli minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, będzie w 2017 r. wynosiła 13 zł.

Minimalna stawka godzinowa, czyli minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, będzie w 2017 r. wynosiła 13 zł. Tak wynika z obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. (M.P. poz. 934) ogłoszonego 27 września 2016 r.

W przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie umów, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej, a więc w 2017 r. nie niższa niż 13 zł.

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 28 września 2016 r.