Mechanizm odwrotnego obciążenia VAT ma działać wstecz

Od 1 października 2013 r. rozszerzony został zakres stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT polegającego na nienaliczaniu przez sprzedawcę podatku od towarów i usług od dostarczanych towarów. Zasada ta znajdzie jednak zastosowanie do dostaw sprzed tej daty.
Nowelizacją z 26 lipca 2013 r., wprowadzającą do ustawy o VAT rozwiązania mające na celu zwiększenie skuteczności walki z oszustami podatkowymi, nadane zostało nowe brzmienie załącznikowi nr 11 do tej ustawy, zawierającemu wykaz towarów, przy dostawie których ma zastosowanie mechanizm reverse charge. W nowym brzmieniu załącznik ten zawiera 41 grup towarów (sklasyfikowanych przy pomocy odpowiednich pozycji PKWiU), wśród których znalazło się więcej towarów z kategorii złomu, jak również surowców wtórnych oraz niektóre wyroby ze stali i miedzi.
Tak jak dotychczas zasada odwróconego obciążenia znajdzie zastosowanie do dostaw towarów wykazanych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, mających miejsce od dnia wejścia w życie nowelizacji, tj. od 1 października 2013 r. Jednak jak wyjaśnił minister finansów w wyjaśnieniach opublikowanych na stronie resortu, zasada ta znajdzie również zastosowanie do tych dostaw, na poczet których wniesiono przed 1 października 2013 r. całość lub część zapłaty.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WK
www.finanse.gov.pl, stan z dnia 15 października 2013 r.
Data publikacji: 15 października 2013 r.