Mąż odliczy od podatku składki na ubezpieczenie opłacane za żonę

Jeżeli żona podatnika pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracuje przy prowadzeniu działalności, to opłacone przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne żony podlegają odliczeniu od podatku podatnika.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 września 2010 r. (nr IBPBI/1/415-695/10/BK).
Źródło: Gazeta Prawna, 4 października 2010 r.
Data publikacji: 4 października 2010 r.