Książki czasowo objęte 0% VAT

Książki i wydawnictwa zostaną objęte niższymi stawkami VAT.
Po Nowym Roku nie od razu wzrosną stawki VAT na niektóre towary i usługi. Minister Finansów wydał rozporządzenie z 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 246, poz. 1649). Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej, która upoważnia Ministra Finansów do okresowego obniżania stawek podatku. Rozporządzenie wprowadza pewne okresy przejściowe umożliwiające stosowanie starych stawek dla tzw. pozycji wydawniczych (dla książek i czasopism specjalistycznych, tzw. ustawa okołobudżetowa podniosła stawkę do 5%). I tak do końca kwietnia 0% stawką będą objęte książki drukowane. Do końca lutego stawkę 0% będzie można stosować dla czasopism i periodyków specjalistycznych. Natomiast dla pozostałych wydawnictw do końca stycznia będzie możliwe stosowanie 7% VAT. Jednak podatnicy będą mogli stosować stare stawki, jeśli będą posiadać dokumentację potwierdzającą przekazanie do dystrybucji lub rozpoczęcie dystrybucji nakładu numeru przed 1 stycznia 2011 r.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 29 grudnia 2010 r.
Data publikacji: 29 grudnia 2010 r.