Kasa fiskalna już przy obrocie 20 tys. zł – projekt

Ministerstwo Finansów przewiduje zrównanie do 20 tys. zł limitu obrotów pozwalającego na korzystanie ze zwolnienia z obowiązku posiadania kas rejestrujących dla podatników kontynuujących i rozpoczynających działalność.
Opublikowany na stronie resortu projekt rozporządzenia zawiera przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na kasach fiskalnych na lata 2013-2014. Projektowane regulacje zasadniczo nawiązują do obecnie obowiązujących, zawężają jednak zakres stosowanych dotychczas zwolnień.
Projekt obniża z 40 tys. do 20 tys. złotych limit obrotów, przekroczenie którego skutkuje utratą zwolnienia z obowiązku posiadania kasy rejestrującej przez podatników, którzy kontynuują działalność gospodarczą. Tym samym limit ten będzie identyczny jak w przypadku podatników, którzy dopiero rozpoczynają działalność.
W przypadku podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku podatkowego, limit 20 tys. zł będzie określany w proporcji do okresu prowadzenia działalności obligującej do stosowania kas rejestrujących. Obecnie limit ten jest stosowany niezależnie od tego, czy podatnik rozpoczął działalność w pierwszym, czy czwartym kwartale roku.
Resort nie przewiduje większych zmian jeżeli chodzi o zakres zwolnień przedmiotowych. Obowiązkiem ewidencyjnym objęte mają jednak zostać usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy.
Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r., ale podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie w 2012 r., w celu określenia limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia z ewidencjonowania w 2013 r., nie będą stosować do jego wyliczenia proporcji do okresu prowadzenia działalności. Obowiązywać ich będzie limit 20 tys. zł w skali całego 2012 r.
Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP
Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 26 lipca 2012 r.
Data publikacji: 26 lipca 2012 r.