Jednolity Plik Kontrolny JPK

Jednolity Plik Kontrolny JPK – to format, w jakim niektórzy podatnicy, płatnicy oraz inkasenci są od 1 lipca 2016 r. obowiązani przekazywać dane do organów podatkowych w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych (księgi rachunkowe, KPiR, ryczałt ewidencjonowany) . Wprowadzenie przepisów nakazujących przekazywanie takich danych w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego umożliwia organom podatkowym łatwiejsze kontrolowanie ksiąg podatkowych prowadzonych w formie elektronicznej, a w konsekwencji skrócenie czasu wykonywania kontroli.

Jednolity Plik Kontrolny będzie dotyczył różnych danych i przekazywany będzie na żądanie organu skarbowego. Od 01-07-2016 tzw. duzi przedsiębiorcy, pozostali przedsiębiorcy od  01-07-2018 r.

Natomiast dodatkowo dane dotyczące podatku VAT w postaci JPK muszą być przekazywane obowiązkowo comiesięcznie do organów podatkowych bez żądania. Tutaj obowiązkowe terminy wprowadzenia są trochę inne: duzi przedsiębiorcy od 01-07-2016 r., tzw. średni i mali przedsiębiorcy  od 01-01-2017 r., oraz tzw. mikroprzedsiębiorcy  od 01-01-2018 r.

Wprowadzenie JPK jest dokonywane całkowicie przez nasze Biuro Rachunkowe.

11-08-2016

Ryszard Baron