Inwentaryzację trzeba skończyć do 15 stycznia

Prace inwentaryzacyjne trzeba zakończyć do 15 stycznia, a rozliczenie ujawnionych różnic przed 25 marca.
Do 14 dni od sporządzenia inwentaryzacji organy podatkowe mogą dokonać kontroli. Eksperci wyjaśniają, że może ona polegać na ustaleniu kompletności i zasadności inwentaryzacji składników majątkowych. Spółki, których rok kalendarzowy pokrywa się z obrotowym, mają czas do 15 stycznia na zakończenie inwentaryzacji. Po dokonaniu wszystkich czynności inwentaryzacyjnych konieczne będzie rozliczenie ustalonych podczas tych czynności różnic. Mimo że czynności wyjaśniające będą przeprowadzane już w 2011 roku, rozliczenie musi nastąpić w księgach 2010 roku. Ustawa o rachunkowości nie odnosi się do kwestii terminu rozliczenia wyników inwentaryzacji. Prace należy jednak tak przeprowadzić, aby rozliczenie nastąpiło przed terminem sporządzenia zestawienia obrotów i sald (tzw. obrotówka). Zestawienie należy sporządzić w terminie umożliwiającym przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości na wykonanie tej czynności spółki mają czas do 85. dnia po dniu bilansowym. W przypadku gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, ostatnim dniem jest 25 marca.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11 stycznia 2011 r.
Data publikacji: 11 stycznia 2011 r.