Doradcy uzyskają nowe prawa

Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym niesie istotne zmiany dla kandydatów na doradców podatkowych, doradców podatkowych funkcjonujących na rynku oraz ich firm. Jak mówi Zbigniew Maciej Szymik, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych, dzięki niej zawód doradcy podatkowego stanie się bardziej atrakcyjny i konkurencyjny.

Eksperci zwracają uwagę, że przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym ma wielkie znaczenie dla usprawnienia wykonywania zawodu. Projekt umożliwia doradcom podatkowym tworzenie spółek multidyscyplinarnych z radcami prawnymi, adwokatami i biegłymi rewidentami. Nie mniej oczekiwaną zmianą jest zniesienie restrykcyjnych i niezrozumiałych ograniczeń w zakresie prowadzenia pobocznej działalności gospodarczej przez doradców podatkowych. Projekt nowelizacji ustawy nadaje doradcom nowe kompetencje. Chodzi o poszerzenie zakresu czynności doradztwa podatkowego o sprawy celne i egzekucję administracyjną.

12 marzec 2009 r