Bezrobotni chcą zakładać własne firmy za dotacje z urzędów pracy

O dotację na biznes często ubiegają się młode osoby, które przez krótki czas są zarejestrowane jako bezrobotne. Urzędy pracy nie mają na razie problemów z ich wypłatą.
Zainteresowanie dotacjami od początku tego roku jest znacznie większe niż w ubiegłym. Tak zgodnie twierdzą przedstawiciele urzędów pracy. Urzędy, mimo że jeszcze nie otrzymały pieniędzy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (m.in. dotacje) z tzw. algorytmu na ten rok, mogą już wypłacać dotacje. Mają prawo do zaciągania zobowiązań w pierwszych miesiącach tego roku, które stanowią część przyznanych im środków na aktywizację w roku ubiegłym. W niektórych urzędach chętni muszą dłużej poczekać na wsparcie finansowe, bo zanim je otrzymają, muszą wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez urząd pracy. W jego trakcie bezrobotni dowiadują się m.in., co powinni zrobić, aby założyć biznes, jaką formę opodatkowania wybrać i jak rozliczać się z ZUS.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 1 marca 2010 r.