Auto z kratką warto kupić do końca roku

Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji, na podstawie której Polska będzie miała możliwość wprowadzenia dodatkowego ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów podatnicy otrzymają prawo do odliczenia od zakupu samochodu do 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6 tys. zł.
Publikacja projektu decyzji ograniczającej odliczenie VAT od pojazdów praktycznie oznacza ich wprowadzenie. Zdaniem ekspertów decyzja komisji określa samochody bez odliczenia VAT w sposób ogólny, szerszy niż zapowiedzi resortu finansów. Polska ma prawo doprecyzować, które pojazdy są przeznaczone np. do przewozu towarów, a od tego będzie zależał zakres ograniczenia. Prawdopodobnie odliczać VAT nie będzie można od samochodów z kratką, zatem zainteresowani takimi pojazdami powinni kupić je przed wejściem nowych przepisów w życie. Komisja Europejska w projekcie decyzji upoważniła Polskę do wprowadzenia ograniczeń w odliczaniu VAT od nabycia, najmu, leasingu itd. niektórych samochodów, przy jednoczesnej likwidacji opodatkowania ich użytku na cele prywatne. Nowe przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie od 1 stycznia 2011 r., a zgodnie z projektem decyzji utracą moc 31 grudnia 2013 r.
Źródło: Gazeta Prawna, 2 lipca 2010 r.
Data publikacji: 2 lipca 2010 r.