Odzyskaj VAT zapłacony za granicą w krajach UE.

W sytuacji gdy polski podatnik będący czynnym podatnikiem VAT nabędzie towar lub usługę np. od kontrahenta w Niemczech, który doliczy niemiecki podatek VAT, polski podatnik nie ma możliwości odliczenia doliczonego zagranicznego podatku VAT. Może natomiast ubiegać się o zwrot tegoż podatku, składając odpowiedni wniosek.

Jeżeli w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, tankujesz paliwo na stacjach w UE lub ponosisz tam inne koszty, to na mocy przepisów UE masz prawo odzyskać VAT, który z tego tytułu został zapłacony. Zwrot VAT z zagranicy przysługuje każdej firmie nieprowadzącej działalności gospodarczej na terenie tego kraju, z którego ubiega się o zwrot podatku. Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z prawa do uzyskania zwrotu VAT z UE, a możliwość ta zazwyczaj dotyczy nawet 100% zapłaconego podatku.

Wystarczy dostarczyć nam dokumenty świadczące o wydatkach obciążonych podatkiem VAT, a my zajmiemy się całą biurokratyczną procedurą, dotrzymaniem terminów i skuteczną realizacją zwrotu VAT z krajów UE.

Powrót