Wsparcie przy zakładaniu i przekształceniach wszelkich podmiotów

Otoczenie rynkowe oraz przepisy prawne ulegają znacznym  zmianom w czasie. W związku z tym na każdym etapie działalności podmiotów gospodarczych istotne jest wsparcie doradcy podatkowego posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Prawo podatkowe ma często  duże reperkusje we wszelkich zmianach i przekształceniach różnych podmiotów.

 

Zakładanie spółek i innych podmiotów gospodarczych

  • Wybór formy prawnej działalności
  • Tworzenie nowych podmiotów prawnych (spółek osobowych / kapitałowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, fundacji, stowarzyszeń etc.)
  • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z powstaniem spółki lub innego podmiotu gospodarczego oraz zgłoszenie nowego podmiotu do sądu rejestrowego KRS.

 

Wsparcie bieżącej działalności podmiotów gospodarczych

  • Tworzenie i opiniowanie wewnętrznych regulacji korporacyjnych, w tym regulaminów działania organów spółek (zarządy, rady nadzorcze, walne zgromadzenia)
  • Przygotowanie dokumentacji przy zmianach osobowych w organach spółek
  • Przeprowadzenie i rejestracja zmian kapitałowych.

 

Likwidacja spółki

  • Wybór optymalnego sposobu zakończenia działalności spółek i innych podmiotów gospodarczych
  • Przygotowanie dokumentacji oraz procesu likwidacji spółek i innych podmiotów gospodarczych.

 

Sukcesja Firm

Każda firma co pewien czas staje przed dylematem zastąpienia osób zarządzających na kluczowych stanowiskach, zmianach w strukturach zarządów  lub zmian pokoleniowych w firmach rodzinnych.

Każda firma rodzinna zadaje sobie na pewnym etapie pytanie: co dalej z dziełem naszego życia? Odpowiedź wydaje się prosta: sukcesja firmy.  Jednak przekazanie własności, władzy i zarządzania przedsiębiorstwem to proces złożony  i rozłożony w czasie. Przygotowanie następcy, rodziny i całej firmy do przejęcia kontroli wymaga wiedzy z różnych dziedzin, w tym prawa podatkowego, rzetelnego i  konsekwentnego działania.

W listopadzie 2018 r. weszły w życie przepisy  o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, które wprowadziły  szereg rozwiązań i zmian, które dają możliwić zapewnienia ciągłości działania jednoosobowym firmom po śmierci przedsiębiorcy (do tej pory firma taka praktycznie przestawała istnieć), przepisy te także stosuje się odpowiednio do udziału przedsiębiorcy w majątku wspólnym wspólników spółki cywilnej. Wprowadzono dodatkowo szerokie zwolnienia podatkowe związane z nabyciem własności przedsiębiorstwa.

 

Powrót