Udzielamy wsparcia w kontaktach z urzędem.

Postępująca specjalizacja i informatyzacja aparatu skarbowego powodują, że kontrole podatkowe i skarbowe stają się coraz bardziej dokładne i celowane. Uszczelnianie systemu podatkowego jest m. in związane z  wprowadzaniem dodatkowych sankcji finansowych za różne błędy rozliczeniowe.

Aby zminimalizować negatywny wpływ kontroli na bieżącą działalność warto być dobrze przygotowanym, a w trakcie kontroli wiedzieć jak postępować. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomagać przedsiębiorcom w trakcie prowadzonych w stosunku do nich postępowań kontrolnych czy kontroli podatkowych.

Sporządzamy odwołania od decyzji organów podatkowych.

Dysponujemy szerokim wachlarzem wiedzy w zakresie identyfikowania potencjalnych obszarów ryzyka i wspierania podatników w kontaktach z przedstawicielami organów podatkowych.

Powrót