Udzielamy wsparcia w kontaktach z urzędem i sądem administracyjnym.
Postępująca specjalizacja i informatyzacja aparatu skarbowego powodują, że kontrole podatkowe i skarbowe stają się coraz bardziej dokładne i celowane. Uszczelnianie systemu podatkowego jest m. in związane z  wprowadzaniem dodatkowych sankcji finansowych za różne błędy rozliczeniowe.

Aby zminimalizować negatywny wpływ kontroli na bieżącą działalność warto być dobrze przygotowanym, a w trakcie kontroli wiedzieć jak postępować. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie pomagać przedsiębiorcom w trakcie prowadzonych w stosunku do nich postępowań kontrolnych czy kontroli podatkowych. Odpowiednie działanie na wczesnym etapie kontroli czy postępowań podatkowych może być decydujące.

Dysponujemy odpowiednim zakresem wiedzy dla identyfikowania potencjalnych obszarów ryzyka i wspierania podatników w kontaktach z przedstawicielami organów podatkowych.

Zakres usług:

  • bieżące doradztwo podatkowe na każdym etapie  postępowań: kontrolnych, podatkowych, postępowań przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym (WSA) oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym (NSA),
  • kompleksowa pomoc w zakresie kontroli podatkowej oraz skarbowej poprzez analizę zobowiązań podatkowych, posiadanej dokumentacji, przygotowywaniu pism na potrzeby toczących się oraz mających się rozpocząć kontroli podatkowych, skarbowych a także postępowań podatkowych na poszczególnych ich etapach, (w tym zastrzeżeń oraz wyjaśnień do protokołu kontroli), odwołań od decyzji organów podatkowych, wniosków o stwierdzenie nadpłaty, a także innych pism koniecznych w toku postępowań,
  • bieżące doradztwo podatkowe w związku z postępowaniem przed sądami administracyjnymi, w szczególności przygotowywanie skarg na decyzje do wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) oraz innych pism procesowych, jak również występowanie w imieniu Klienta na rozprawie przed sądem administracyjnym (NSA),
  • sporządzanie skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • Reprezentacja Klientów w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, na każdym etapie wskazanych wyżej postępowań: kontrolnych, podatkowych, postępowań przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Doradca podatkowy nr 00341

ryszardbaron@taxbaron.com.pl