Czy musisz prowadzić dokumentację cen transferowych?
W działalności gospodarczej możemy mieć do czynienia z tzw. podmiotami powiązanymi, które powstają poprzez powiązania osobowe firm (rodzinne, funkcyjne) czy kapitałowe. Obowiązek sporządzania specjalnej dokumentacji cen transferowych spoczywa na podatnikach, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności dokonują transakcji lub w inny sposób współpracują z podmiotami powiązanymi.

Przepisy podatkowe regulują rodzaj i stopień powiązań warunkujących konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Rodzaj i zakres dokumentacji cen transferowych jest związany z rozmiarem prowadzonej działalności gospodarczej określanej na podstawie wartości przychodów lub kosztów. Sporządzamy dla Klientów wymaganą dokumentację cen transferowych.

Zmiana ustaw o PIT i CIT wprowadza szereg nowych wymogów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych. W związku ze zmieniającymi się przepisami i kontrolami władz skarbowych, kwestia ma coraz większe znaczenie. Obowiązek dokumentacyjny związany z cenami transferowymi obejmuje co raz większą grupę podmiotów gospodarczych.

Oferujemy swoją usługę dla małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Jak realizujemy usługę.

Nasze działania przewidują następujące etapy:

  • Rozpoznanie działalności gospodarczej – zapoznanie z rodzajem działalności podmiotu oraz miejsce i rola podmiotu w grupie
  • Wywiad – pozyskanie informacji o sposobach prowadzenia transakcji, aktywach zaangażowanych w transakcje, ryzykach a także o metodach ich wyceny
  • Analiza umów zawartych z jednostkami powiązanymi pod kątem obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych
  • Dokumentacja – przygotowanie dokumentacji wymaganej prawem
  • Raport dla zarządu

 

Doradca podatkowy nr 00341

ryszardbaron@taxbaron.com.pl