Czy musisz prowadzić dokumentację cen transferowych?

W działalności gospodarczej możemy mieć doczynienia z tzw. podmiotami powiązanymi, które powstają poprzez powiązania osobowe firm (rodzinne, funkcyjne) czy kapitałowe.

Obowiązek sporządzania specjalnej dokumentacji cen transferowych spoczywa na podatnikach, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności dokonują transakcji lub w inny sposób współpracują z podmiotami powiązanymi. Przepisy podatkowe regulują rodzaj i stopień powiązań warunkujących konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Rodzaj i zakres dokumentacji cen transferowych jest związany z rozmiarem prowadzonej działalności gospodarczej określanej na podstawie wartości przychodów lub kosztów. Sporządzamy dla Klientów wymaganą dokumentację cen transferowych.

Zmiana ustaw o PIT i CIT wprowadza szereg nowych wymogów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych. W związku ze zmieniającymi się przepisami i kontrolami władz skarbowych, kwestia ma coraz większe znaczenie. Obowiązek dokumentacyjny związany z cenami transferowymi obejmuje co raz większą grupę podmiotów gospodarczych.

Powrót