Korzyści dla Twojej firmy

Współpraca z TAX BARON to pełne bezpieczeństwo podatkowe i rachunkowe. To zmniejszenie ryzyka. My przejmujemy odpowiedzialność za ewentualne błędy księgowe i podatkowe. Ale to nie wszystkie korzyści wynikające ze współpracy z nami.

 • koncentracja firmy na  podstawowej działalności
 • obniżenie kosztów bezpośrednich działu księgowości
 • możliwość korzystania ze wsparcia specjalisty w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości bez zatrudniania go na etat
 • współpraca do doradcą podatkowym zwiększa wiarygodność Klienta w relacjach z kontrahentami i partnerami biznesowymi
 • pełna tajemnica zawodowa doradcy podatkowego, z której może być zwolniony tylko przez sąd
 • nasze pełne wsparcie także przy każdym postępowaniu przed urzędem skarbowym i ZUS
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych  (rozbudowana archiwizacja i zabezpieczenia)
 • wykorzystujemy nowoczesne systemy informatyczne i komunikacyjne, co pozwala dostosować prowadzenie rachunkowości do różnych wymagań każdego Klienta
 • możliwość zdalnego przekazywania dokumentów w systemie online do naszego modułu księgowego
 • ciągła informacja i monitoring stanu rachunkowości Klienta
 • ciągły monitoring zmieniających się przepisów podatkowych i gospodarczych
 • udzielamy naszym Klientom porad i informacji w gąszczu zmieniających się stale przepisów
 • przekazujemy w wersji elektronicznej comiesięczny Biuletyn Informacyjny – Doradca Podatkowy Gazeta Klientów o najnowszych zmianach w prawie podatkowym i gospodarczym, a także specjalnie opracowane informacje dla poszczególnych branż i zagadnień prawa podatkowego, zobacz przykładowy numer biuletynu e-doradca_podatkowy_grudzien_2018