Korzyści dla Twojej firmy

Współpraca z TAX BARON to pełne bezpieczeństwo podatkowe i rachunkowe. To zmniejszenie ryzyka. My przejmujemy odpowiedzialność za ewentualne błędy księgowe i podatkowe. Ale to nie wszystkie korzyści wynikające ze współpracy z nami. Uzyskasz jeszcze:

 • obniżenie kosztów bezpośrednich Działu Księgowości
 • uniknięcie lub obniżenie nakładów finansowych na zakup, wdrożenie i aktualizację (zmiana przepisów) systemów i aplikacji komputerowych
 • możliwość korzystania ze wsparcia specjalistów w dziedzinie prawa podatkowego i rachunkowości bez zatrudniania ich na etat
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych i kontroli dostępu (rozbudowana archiwizacja i zabezpieczenia)
 • możliwość korzystania z indywidualnego wsparcia specjalisty także przy każdym postępowaniu przed urzędem skarbowym i ZUS
 • udostępniamy dla mikrofirm w ramach usługi program online do wystawiania faktur
 • dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, jesteśmy w stanie rozwiązać wiele problemów związanych z prowadzeniem rachunkowości i rozliczeń podatkowych
 • koncentracja firmy na  podstawowej działalności
 • wykorzystujemy nowoczesne systemy informatyczne i komunikacyjne, co pozwala dostosować prowadzenie rachunkowości do różnych wymagań każdego Klienta
 • możliwość zdalnego przekazywania dokumentów w systemie online do naszego modułu księgowego
 • ciągły monitoring zmieniających się przepisów podatkowych i gospodarczych
 • udzielamy Naszym Klientom porad i informacji w gąszczu zmieniających się stale przepisów
 • przekazujemy w wersji elektronicznej comiesięczny Biuletyn Informacyjny – Doradca Podatkowy Gazeta Klientów o najnowszych zmianach w prawie podatkowym i gospodarczym, a także specjalnie opracowane informacje dla poszczególnych branż i zagadnień prawa podatkowego
 • zobacz przykładowy numer e-doradca_podatkowy_grudzien_2018