Wsparcie przy zakładaniu i przekształceniach wszelkich podmiotów.
Otoczenie rynkowe oraz przepisy prawne ulegają znacznym  zmianom w czasie. W związku z tym na każdym etapie działalności podmiotów gospodarczych istotne jest wsparcie doradcy podatkowego posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Prawo podatkowe ma duże znaczenie przy wszelkich zmianach i przekształceniach różnych podmiotów a wybór optymalnych rozwiązań ze względu na prawo podatkowe jest kluczowe.

 

Zakładanie spółek i innych podmiotów gospodarczych

 • Wybór formy prawnej działalności z uwzględnieniem najkorzystniejszych aspektów podatkowych
 • Tworzenie nowych podmiotów prawnych (spółek osobowych / kapitałowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, fundacji, stowarzyszeń etc.)
 • Przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z powstaniem spółki lub innego podmiotu gospodarczego oraz zgłoszenie nowego podmiotu do sądu rejestrowego KRS

 

Przekształcenia podmiotów gospodarczych

Istnieją sytuacje, gdy na przykład z uwagi na zmianę rozmiaru lub zakresu prowadzonej działalności, zmiany osobowe czy też ewolucję przepisów podatkowych zachodzi konieczność jej przekształcenia w inną bardziej odpowiednią formę.

Formalne przekształcenie działalności będzie konieczne także wszędzie tam, gdzie należy zachować ciągłość podmiotu sprzed i po przekształceniu (następuje wówczas automatyczne wstąpienie nowego podmiotu do wszystkich umów, koncesji, zezwoleń i ulg, których stroną był poprzednik, chyba, że przepisy wyraźnie tego zakazują).

Obecne przepisy przewidują możliwość następujących przekształceń działalności:

 • przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną lub inną spółkę osobową
 • przekształcenie osoby fizycznej prowadzącej działalność jednoosobowo w spółkę kapitałową (np. sp. z o.o.)
 • przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową
 • przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową (np. sp. z o.o.)
 • przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową
 • przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową

Pomagamy także przy:

 • łączeniu się spółek kapitałowych
 • łączeniu się z udziałem spółek osobowych
 • podziału spółek
 • wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

Likwidacja spółki

 • Wybór optymalnego sposobu zakończenia działalności spółek i innych podmiotów gospodarczych
 • Przygotowanie dokumentacji oraz procesu likwidacji spółek i innych podmiotów gospodarczych.

 

Doradca podatkowy nr 00341

ryszardbaron@taxbaron.com.pl