Pomagamy naszym Klientom we wdrożeniu najkorzystniejszych rozwiązań rachunkowych.

Przejrzyste, wiarygodne i zgodne ze standardami raportowanie to dziś ważne elementy skutecznej komunikacji firmy z rynkiem. Trudno wyobrazić sobie dzisiaj działy księgowości bez zastosowania nowoczesnych rozwiązań IT, które stają się dostępnych dla coraz większej rzeszy odbiorców.

Świadczymy usługi związane z organizacją działu księgowości i pomocy we wdrożeniu systemu księgowego. Opracowujemy zakładowe plany kont. Doradzamy w zastosowaniu całej gamy możliwych uproszczeń rachunkowych, które są określone w obowiązujących przepisach. Coraz większym wyzwaniem staje się także automatyzacja, gromadzenie i przetwarzanie danych finansowych w systemach IT, które dynamicznie się rozwijają.

Tworzymy wszelkie ewidencje i raporty rachunkowe m. in. bilans i rachunek wyników, przepływy finansowe. Sporządzamy wymagane przepisami sprawozdania finansowe dla urzędów a także raporty dla zarządów, rad nadzorczych, akcjonariuszy, potencjalnych inwestorów, banków.

Przeprowadzamy analizę sprawozdań finansowych. Pomagamy naszym Klientom we wdrożeniu najkorzystniejszych rozwiązań.

Powrót